• Alma Vivoda 16, 6330 Piran
  • 064 125 106

Cerkev Marije Roženvenske


Cerkev Marije Roženvenske V sedemdesetih letih preteklega stoletja je z naraščanjem turizma v Portorožu postala kapela, kjer se je obhajalo bogoslužje v Portorožu, premajhna, posebej še ob praznikih in nedeljah. Z oblastmi so zato stekli prvi pogovori, o možnostih izgradnje nove cerkve z župnijskimi prostori. Ustanovljen je bil gradbeni odbor in pričelo se je iskanje primerne lokacije. Po birokratskih zapletih in petnajstletnih pogajanjih z občino in upravno enoto je le bilo izdano gradbeno dovoljenje za novo cerkev Device Marije Rožnovenske, na območju nekdanje vrtnarije hotela Palace.Nad mnogokotno zaokroženo dvoransko ladjo se namesto zvonika kot jambor dviga betonski križ. Oltarno skupino iz žgane gline je izdelal akademski kipar Tone Demšar. Vsi barvni vitraji v cerkvi so delo akademske kiparke Mire Ličen Krmpotić iz Pirana, križev pot pa je delo slikarke Marte Kunaver iz Ljubljane.

Pred letom 1991 je akvarij obiskalo do 60.000 obiskovalcev na leto, med njimi veliko hrvaških šolarjev, nato se je obisk prepolovil. Večino obiskovalcev predstavljajo družine, otroci in mladina. Poleg Nemcev in Madžarov je največ Slovencev, italijanski obiskovalci so redki. Januarja vsako leto je akvarij zaprt zaradi vzdrževalnih del.

29. januarja 1989 je tedanji koprski škof Metod Pirih v Portorožu blagoslovil elektropnevmatske orgle, pripeljane iz cerkve sester frančiškank v Dillingenu v Nemčiji, kamor jih je leta 1940 postavila delavnica Albert von Reiser Söhne, Orgelbau, Bieberach & Riss.[1] Orgle je v župnijski cerkvi postavil in prilagodil orglar Anton Jenko. Zunanjo podobo sta uredila arhitekta Ivan Bregant in Jože Marinko. Podjetje, ki je orgle zgradilo, danes ne deluje več, uglaševanje in vzdrževanje njihovih orgel je prevzelo podjetje Josef Pferdt Orgelbau iz Isny im Allgäu.

Vir:Wikipedia