• Alma Vivoda 16, 6330 Piran
  • 064 125 106

Naravni rezervat Strunjan


 Naravni rezervat Strunjan - Stjuža Naravni rezervat Strunjan je del Krajinskega parka Strunjan in obsega severno obrežje Strunjanskega polotoka s pripadajočim 200 metrskim pasom morja. Površina celotnega rezervata je 160 ha. Je izjemnega pomena z vidika varovanja naše naravne dediščine, poleg tega pa tudi za ohranjanje ekološke stabilnosti in biotske raznolikosti celotnega Tržaškega zaliva.

Naravne je le še 20 odstotkov slovenske obale (okoli 4 cm na prebivalca), ostali del pa je pozidan. Od teh 8 km naravne obale, kamor štejemo tudi 200 m pas morja, je vsaj polovica zavarovanih. Imamo 4 zavarovana območja, ki neposredno varujejo tudi območja morja in 2 zavarovani območji le posredno povezani z morjem. Največji sklenjen del ohranjene narave je v dolžini 3,8 km zavarovan kot Naravni rezervat Strunjan (predstavlja 10 % celotne obale).

Strunjanski klif je največja znana obmorska flišna stena ob vsej jadranski obali. Ker je fliš mehka kamnina jo morje v spodnjem delu ves čas izpodjeda, vremenske razmere pa povzročajo razpadanje in erozijo v zgornjih plasteh. Posledica tega so zanimivi geološki in geomorfološki pojavi kot so spodmoli, mikrotektonski prelomi, nalomljeni skalni bloki ter poševne plasti peščenjaka, ki se iztekajo v morje in ponekod ustvarjajo pravi pravcati naravni tlak neposredno na meji med morjem in kopnim. Ob vznožju klifa se je med strmim pobočjem in morjem izoblikovala značilna prodna terasa, ponekod široka do 7 metrov, na rtičih pa ozka in prehodna le ob oseki.

Vir:Wikipedia