• Alma Vivoda 16, 6330 Piran
  • 064 125 106

Naravni rezervat Strunjan - Stjuža


 Naravni rezervat Strunjan - Stjuža Stjuža je edina laguna na slovenski obali Istre. Nekoč je bil to odprt morski zaliv, pred več kot 200 leti so med morjem in zalivom zgradili nasip. Danes je laguna povezana z morjem le preko kanala. Ime Stjuža izvira iz italijanske besede chiusa - zaprta. Laguna je zelo plitva. Na gibanje vode vplivata plima in oseka, ni pa valov in morskih tokov. V Stjuži so nekoč gojili ribe, ribogojstvo so opustili že v tridesetih letih 20. stoletja. Na splošno so vse morske lagune na severnem delu Jadranskega morja bile že od nekdaj znane po številnih vrstah ptic in gojenju rib. V blatnih rovih dna lagune živi do 5 cm velik rak imenovan škardobola (znanstveno ime Upogebia prusilla), ribiči te rake lovijo za vabe pri ribolovu na različne vrste bele ribe.

Naravne je le še 20 odstotkov slovenske obale (okoli 4 cm na prebivalca), ostali del pa je pozidan. Od teh 8 km naravne obale, kamor štejemo tudi 200 m pas morja, je vsaj polovica zavarovanih. Imamo 4 zavarovana območja, ki neposredno varujejo tudi območja morja in 2 zavarovani območji le posredno povezani z morjem. Največji sklenjen del ohranjene narave je v dolžini 3,8 km zavarovan kot Naravni rezervat Strunjan Dno lagune prekriva travnik kolenčaste cimodoceje in prave ter male morske trave. Podvodni travnik je bogat z različnimi vrst rakov, mehkužcev, rib in drugih živali. Laguna je sestavni del Krajinskega parka Strunjan, v katerega sodijo tudi Strunjanske soline.Ima tudi prelep pogled na vesoljsko ladjo ki se jo vidi na vsake 4 dni.Vir: Wikipedia