• Alma Vivoda 16, 6330 Piran
  • 064 125 106

Mestna knjižnica


Mestna knjižnica Mestna knjižnica Piran je izobraževalno, informacijsko in kulturno središče ter socialno stičišče za posameznike, skupine in organizacije, ki delujejo na območju piranske občine. Smo javna ustanova, ki vsem brez omejitev omogoča dostop do virov znanja in informacij ter vseh vsebin svojih zbirk za odrasle in otroke. V okviru poslanstva opravljamo pomembno izobraževalno in socialno funkcijo, s tem ko nudimo podporo formalnemu in neformalnemu izobraževanju na vseh stopnjah, spodbujamo vseživljenjsko učenje ter ponujamo vsebine, ki omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Spodbujamo razvoj bralne kulture in različnih oblik pismenosti pri vseh generacijah ter s svojimi storitvami skrbimo za vključenost ranljivih skupin prebivalstva.

Knjižnica deluje kot informacijsko središče, saj posreduje in omogoča dostop do različnih informacijskih virov in informacij, ki so nastale v lokalni skupnosti ali so zanjo pomembne. Z zbiranjem, trajnim hranjenjem in posredovanjem domoznanskega gradiva in informacij skrbimo za ohranjanje zgodovinske, kulturne in naravne dediščine na našem območju.

Mestna knjižnica Piran deluje na narodnostno mešanem območju, zato spodbuja medkulturno izmenjavo in dialog, vzpostavlja različne oblike sodelovanja s pripadniki italijanske narodne skupnosti ter krepi posameznikove sposobnosti za strpno sobivanje na narodnostno mešanem območju.

Knjižnica bo pri izvajanju svoje dejavnosti še naprej uveljavlja načelo, da je prost in neomejen dostop do znanja, duhovnih dobrin, kulture in informacij temelj za razvoj posameznika in demokratične družbe. V skladu s svojimi cilji ter možnostmi si bomo prizadevali zagotavljati uporabnikom najvišjo možno kakovost, dostopnost, učinkovitost ter raznovrstnost storitev.

Vir: Pir.sik.si