• Alma Vivoda 16, 6330 Piran
  • 064 125 106

Pomorski muzej


Pomorski muzej Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran je muzej za zgodovino pomorstva na Slovenskem. Muzej je bil ustanovljen leta 1954 kot Mestni muzej Piran, v prostorih klasicistične palače Gabrielli-De Castro na Cankarjevem nabrežju. Muzej je sprva vključeval tudi piransko mestno knjižnico in mestni arhiv. Sedanji naziv po narodnem heroju Sergeju Mašera je dobil leta 1967. Muzej zbira in preučuje slovensko pomorsko preteklost in na pomorstvo vezane gospodarske panoge.

Pomorska zbirka V osrednji zgodovinski, etnološki in umetnostnozgodovinski zbirki pomorstva od srednjega veka do konca druge svetovne vojne so razstavljeni Gruberjevi ladijski modeli, ladijski modeli različnih tipov ladij od galej do velikih jadrnic, instrumenti z ladij, uniforme, likovna dela slikarjev marinistov, različna ladijska oprema, fotografije z ladij in drugo. Poleg trgovske mornarice se zbirke deloma nanašajo tudi na vojne mornarice tistih držav, katerih del je bilo slovensko etnično ozemlje.

Arheološka zbirka arheološka zbirka obsega artefakte o pomorskih poteh od prazgodovine do srednjega veka ter zbirko naselbinskih ostankov s kopnega in iz morja. V okviru muzeja deluje muzejska trgovina.

Etnološka solinarska zbirka Etnološka solinarska zbirka prikazuje postopek pridobivanja soli s pomočjo starih fotografij, maket, orodja in predmetov iz vsakdanjega življenja solinarjev

Etnološka zbirka ribištva Etnološko ribiško zbirko bogatijo številni ladijski modeli, orodja in pripomočki za zasebni in industrijski ribolov ter prikazi različnih načinov predelave rib. Vir: Wikipedia